Bod č.61.:

MAJ+PROP/8 - Informace o evidovaných dražbách a výběrových řízeních za rok 2014

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Příloha č.1 (Přehled VD a VŘ - MAJ MMP)
Příloha č.2 (Přehled VD a VŘ - PROP MMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX