Bod č.48.:

MAJ/1 - Uzavření konečných smluvních vztahů pro stavbu „Obytný dům Mikulka“ s investorem stavby společností Pod Mikulkou, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost společnosti Pod Mikulkou, s.r.o.)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ a upřesnění stanoviska)
Příloha č.3 (situace směny pozemků a TI)
Příloha č.4 (mapy KN)
Příloha č.5 (GP č. 3634-190/2013,9658-190/2013)
Příloha č.6 (GP č.9995-204/2014)
Příloha č.7 (KNM)
Příloha č.8 (RMP)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:110 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX