Bod č.6.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 23. 12. 2014 do 2. 2. 2015

(předkladatel:Mgr. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 23. 12. 2014 do 2. 2. 2015)
Důvodová zpráva (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 23. 12. 2014 do 2. 2. 2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:69 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX