Bod č.12.:

FIN/1 - Podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP pro projekt „Modernizace 50. MŠ, ulice Družby, Plzeň“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMO P4 17/15)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:75 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX