Bod č.13.:

FIN/2 - Podání žádosti o nadační příspěvek v rámci Grantové výzvy 2014 v programu Parky pro projektový záměr „Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Metodika pro žadatele)
Příloha č.2 (usnesení RMO P2 - 21/15)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:76 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX