Bod č.34.:

EVID/2 - Darování výpočetní techniky sdružení V PLZNI.CZ

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost sdružení V PLZNI.CZ)
Příloha č.2 (Seznam výpočetní techniky)
Příloha č.3 (Vyjádření SITmP)
Příloha č.4 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 105)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:98 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX