Bod č.36.:

PROP/2 - Městské soutěže na prodej nemovitých věcí na adrese Klatovská třída 218 a Husova 39 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (protokoly z městských soutěží)
Příloha č.2 (dopis Biskupství plzeňského)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 167 ze dne 19. 2. 2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:100 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX