Bod č.37.:

PROP/3 - Bezúplatný převod volného nebytového prostoru č. 685/31 na adrese Nade Mží č.or. 12 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost BYT MMP vč. stanoviska správce)
Příloha č.2 (žádost SVD vč. zápisu z jednání)
Příloha č.3 (usnesení RMO P3 č. 395 ze dne 7. 10. 2014)
Příloha č.4 (historie prodeje )
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 68/1997)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 206/1998)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 168/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:101 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX