Bod č.4.:

PRIM/3 - Program prevence kriminality města Plzně na rok 2015

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Program prevence kriminality města Plzně na rok 2015)
Příloha č.2 (Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 69 ze dne 29. 1. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:67 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX