Bod č.25.:

OŠMT/1 - Rozpočtové opatření - snížení finančních prostředků 1. ZŠ a 31. ZŠ ve prospěch Odboru investic MMP

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:89 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX