Bod č.39.:

PROP/5 - Darování pozemku dotčeného tělesem komunikace I. třídy (I/26) - úsek Nová Hospoda až po Lesní Zátiší

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis z jednání 22.4.2013)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 98/2015)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapa - územní plán)
Příloha č.7 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapa - orientační mapa)
Příloha č.9 (Mapa - geometrický plán)
Příloha č.10 (Mapa - majetek města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:103 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX