Bod č.10.:

EAP/2 - Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO P2 – Slovany roku 2014, k 1. 1. 2015,rozpočet účelových fondů na rok 2015 a rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2015

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha
Příloha č.4 (Komentář k čerpání FRR)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:15 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 31.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX