Bod č.18.:

KŘTÚ/2 - Zapojení Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně do projektu Public Spaces – Revitalization and Evaluation (Revitalizace veřejných prostranství)

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:82 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX