Bod č.26.:

KŘTÚ/11 - Přijetí finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 4

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.2 (Aktuální jmenovitý seznam stavebních investičních akcí rozpočtu KŘTÚ – SVS – komunikace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:90 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX