Bod č.27.:

KŘTÚ/12 - Přijetí daru od Nadačního fondu Zelený poklad

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku)
Příloha č.2 (Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investičních akcí rozpočtu KŘTÚ – SVS – péče o vzhled města)
Příloha č.3 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:91 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX