Bod č.64.:

KŘTÚ/15 - Přehled obsazenosti PD Rychtářka za IV. čtvrtletí 2014 a Zpráva o městském parkovacím systému za II. pololetí 2014

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled obsazenosti PD Rychtářka za IV. čtvrtletí roku 2014)
Příloha č.2 (Zpráva o městském parkovacím systému za II. pololetí 2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX