Bod č.29.:

KŘTÚ/16 - Záměr zadat specializovanou veřejnou zakázku malého rozsahu na přeložku sítě elektronických komunikací ve vlastnictví O2 Czech Republic, a.s.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis o vyjádření technické komise O2 Czech Republic a.s.)
Příloha č.2 (Zápis VZVZ ZMP) (*)
Příloha č.3 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:93 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX