Bod č.44.:

PROP/10 - Konečné vypořádání pozemku p.č. 1981/150, k.ú. Litice u Plzně, formou prodeje

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (historie dané kauzy)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (majetek města)
Příloha č.8 (usn. RMP č. 100/15) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:107 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX