Bod č.47.:

PROP/13 - Změna usn. ZMP č. 575/2014 týkajícího se konečného vypořádání pozemku p.č. 1981/154, k.ú. Litice u Plzně, formou prodeje

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (historie dané kauzy)
Příloha č.3 (usn. RMP č. 928/14 a ZMP č. 575/14)
Příloha č.4 (doporučení KNM)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (majetek města)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 174/15)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:109 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX