Bod č.24.:

ORP/6 - Uzavření smlouvy o zřízení služebností mezi statutárním městem Plzeň a spoluvlastníky budovy č.p. 339 stojící na pozemku parc.č. 112, k.ú. Plzeň

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (orientační mapa)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (územní plán)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (modrá mapa-městské pozemky)
Příloha č.6 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:88 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX