Bod č.41.:

PROP/7 - Prodej technologie výměníkové stanice Vrbovecká 2 - 4, k.ú. Plzeň, Plzeňské teplárenské, a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost spol. Plzeňská teplárenská a.s.)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 1167/2014)
Příloha č.5 (Mapa - územní plán)
Příloha č.6 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.7 (Mapa - orientační mapa)
Příloha č.8 (Mapa - majetek města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:105 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX