Bod č.8.:

ŘÚSO/1 - Výjimky ze směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek u akcí „Plakátovací plochy – reklamní kampaň“ a „Nákup koncertního křídla Steinway“, které budou realizovány DJKT

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení č. 3/2015 VZVZ ze dne 4. 2. 2015)
Příloha č.2 (výpis ze zápisu z jednání VZVZ ze dne 4. 2. 2015)
Příloha č.3 (Stanovisko k možnosti nákupu koncertního křídla Steinway pro DJKT od JUDr. Stanislava Peška)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:71 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX