Bod č.5.:

PRIM/4 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně o změnách vyhlášky statutárního města Plzně č. 15/1992, kterou se zřizuje městská policie v Plzni

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně o změnách vyhlášky statutárního města Plzně č. 15/1992, kterou se zřizuje městská policie v Plzni)
Příloha č.2 (Zápis ze zasedání Komise RMP právní a pro Statut města ze dne 3. 2. 2015)
Příloha č.3 (Vyhláška statutárního města Plzně č. 15/1992, kterou se zřizuje městská policie v Plzni.)
Příloha č.4 (Dokument obsahující obdržená vyjádření orgánů MO )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:68 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX