Bod č.57.:

RadM/3 - Další nakládání s objektem Klatovská 19 (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (přehled vývoje kauzy)
Příloha č.2 (Loosovy interiéry)
Příloha č.3 (žádost města-dopis pana primátora)
Příloha č.4 (odpověď MO+zápis z jednání)
Příloha č.5 (žádost o schůzku-dopis pana primátora)
Příloha č.6 (předešlá usnesení RMP a ZMP)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP z 12.8. 2014)
Příloha č.8 (katastrální mapy)
Příloha č.9 (smlouva o BÚP+ dodatek č. 1)
Příloha č.10 (Aktualizovaný zápis z jednání MO)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:119 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX