Bod č.19.:

EAP/4 - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2015

(předkladatel:Bc. Lokajíček)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva o činnosti FV ZMO P2 - Slovany za období 2-3/2015)
Příloha (Informativní zpráva o činnosti FV ZMO P2 - Slovany za období 2-3/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:24 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 31.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX