Bod č.5.:

TAJ/2 - Projednání informativních zpráv - vystoupení hostů (velitelé: PČR-obvodní oddělení Plzeň 2, MP Plzeň-služebna Slovany, JSDH Koterov)

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:11 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 31.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX