Bod č.15.:

TAJ/3 - Projednání informativních zpráv

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:20 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 31.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX