Bod č.20.:

TAJ/4 - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2015

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Zápis 16. 02. 2015)
Informativní zpráva č.2 (Zápis 23. 03. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:25 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 31.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX