Bod č.21.:

TAJ/5 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 15. 01. 2015 do 18. 03. 2015

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:26 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 31.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX