Bod č.5a.:

PRIM/5 - Jmenování velitele Městské policie Plzeň

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis z formální kontroly přihlášek uchazečů na pozici velitel Městské policie)
Příloha č.2 (Zápis z výběrového řízení - ústních pohovorů na pozici velitel Městké policie Plzeň)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:74 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX