Bod č.18.:

ŽP/1 - Informace k dopisu paní Evy Pelantové

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (1. dopis pí Pelantové)
Příloha č.2 (Fotografie)
Příloha č.3 (Návrh odpovědi)
Příloha č.4 (2. dopis pí Pelantové)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:22 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 31.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX