Bod č.9.:

EAP/3 - Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2-Slovany roku 2015

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:14 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 31.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX