Bod č.12.:

MAI/1 - Úprava a doplnění plánu investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2015

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Plán investic)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:17 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 31.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX