Bod č.68.:

VZVZ/1 - Informativní zpráva o činnosti VZVZ ZMP + tabulka dokončených akcí za II. pololetí 2015

(předkladatel:p. Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX