Bod č.11.:

EAP/5 - Vyhláška statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí v roce 2016

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.2 (Příloha č. 2-žádost MMP o stanovisko)
Příloha č.3 (Příloha č. 3-harmonogram prací)
Příloha č.11 (Příloha č. 1/1-návrh vyhlášky)
Příloha č.12 (Příloha č. 1/2-mapka)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:16 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 31.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX