Bod č.13.:

MAI/2 - Stav povrchů komunikací a chodníků na Slovanské aleji

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost SVJ)
Příloha č.2 (Vyjádření SVSmP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:18 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 31.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX