Bod č.6.:

KT/1 - Spolupráce ÚMO Plzeň 2 - Slovany s Městskou policií, služebnou Slovany a Policií ČR, obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2014

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:11 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 31.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX