Bod č.7.:

KT/2 - Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 - Slovany, za II. pololetí roku 2014

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:12 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 31.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX