Bod č.14.:

KT/3 - Název nově vznikající ulice v k. ú. Bručná

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o pojmenování ulice)
Příloha č.2 (Mapka)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:19 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 31.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX