Bod č.49.:

MAJ/7 - Uzavření smlouvy kupní - TDI do majetku města Plzně spol. IKO stavby, s.r.o. výstavba „Černice K Plzenci III, sjezd na poz. p.č. 1455/28“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost a pořizovací cena TDI)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ se zákresem, předávací protokol z 24. 9. 2014)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 695 z 27. 6. 2013)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 436 z 10. 10. 2013)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 260 z 12. 3. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:173 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX