Bod č.31.:

OPP/4 - Poskytnutí účelové dotace na opravu fasád a oken usedlosti Koterovská náves 1 v Plzni

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (fotodokumentace objektu)
Příloha č.2 (list vlastnictví)
Příloha č.3 (rozpočet nákladů)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:153 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX