Bod č.32.:

OPP/5 - Poskytnutí účelové dotace na provedení III. etapy opravy omítek lodi kostela sv. Jiří v Plzni Malesicích

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (fotodokumentace objektu)
Příloha č.2 (list vlastnictví)
Příloha č.3 (rozpočet nákladů)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:154 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX