Bod č.41.:

BYT/1 - Schválení prominutí poplatků a úroků z prodlení dle Zásad schválených usnesením ZMP č. 412 dne 12. 6. 2014

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 412 ze dne 12.6.2014)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 319 ze dne 26.3.2015) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Zápis z FK RMP ze dne 9.2.2015)
Příloha č.4 (Zápis z KB RMP ze dne 4.3.2015) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:163 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX