Bod č.40.:

OPP/13 - Poskytnutí účelové dotace na opravu hlavní haly, schodišť a obkladů bývalé výpravní budovy žst. Plzeň - Jižní Předměstí, Koperníkova 56 v Plzni

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (fotodokumentace objektu)
Příloha č.2 (list vlastnictví)
Příloha č.3 (rozpočet nákladů)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:162 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX