Bod č.60.:

EVID/4 - Náprava administrativní chyby – uznání vlastnického práva k budově trafostanice na pozemku p.č. 3142/26, k.ú. Plzeň, v Blatenské ul.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o převodu správy národního majetku č. 56/61)
Příloha č.2 (územní plán)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Příloha č.4 (modrá mapa)
Příloha č.5 (Doporučení KNM ze dne 24. 2. 2015)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 264 ze dne 12. 3. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:184 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX