Bod č.46.:

MAJ/4 - Zrušení usnesení ZMP č. 359/2014 ve věci směny pozemků v k.ú. Plzeň, v plném znění

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMPa ZMP z roku 2014)
Příloha č.2 (katastrální mapy)
Příloha č.3 (geometrický plán)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 257/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:170 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX