Bod č.61.:

EVID/5 - Darování movitých věcí společnosti Plzeň 2015, o.p.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost - Plzeň 2015 o.p.s.)
Příloha č.2 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 269)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:185 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX