Bod č.47.:

MAJ/5 - Zrušení usnesení ZMP č. 147/2006 a následně usnesení ZMP č. 165 ze dne 10. 4. 2008 ve věci bezúplatného převodu pozemku parc.č. 2663/7, k.ú. Doubravka, v plném znění

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (předešlá usnesení RMP a ZMP z roku 2006 a 2008)
Příloha č.2 (katastrální mapy)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 258/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:171 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX