Bod č.57.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 1899/16 v k.ú. Litice u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.3 (usnesení ZMO Plzeň 6-Litice č. 54/14)
Příloha č.4 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (modrá mapa se zákresem předmětu vydržení)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP z jednání dne 24.2.2015)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 262 ze dne 12.3.2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:181 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX