Bod č.48.:

MAJ/6 - Zrušení usnesení ZMP č. 497/2002 ve věci bezúplatného převodu pozemků parc.č. 1327/2, parc.č. 1335/1, oba k.ú. Hradiště u Plzně, a parc.č. 3644/1, k.ú. Plzeň, v plném znění

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (předešlá usnesení RMP a ZMP z roku 2002)
Příloha č.2 (katastrální mapy)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 259/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:172 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX